20 kwietnia 2018

Implementacja systemów sterowniczych

Układ sterowania mieszarki M2-9

Budowa układu sterowania dla podwójnej przemysłowej mieszarki do ścierniwa. W skład prac wchodziły:
  • zaprojektowanie i wykonanie szafy sterowniczej,
  • wykonanie przyciskowego panelu sterującego,
  • dobór i oprogramowanie falowników,
  • poprowadzenie tras kablowych na obiekcie.

Układ sterowania cyklofiltra ICF 4x710

Budowa i oprogramowanie układu sterowania dla instalacji odpylania typu cyklofiltr, oczyszczającej spaliny powstałe w kotle typy ERM 6,5. Układ oparty  został na sterowniku z serii S7?1200 firmy Siemens, który wraz z obecnymi na obiekcie czujnikami sprawuje kontrole nad pracą całej instalacji. Wentylator wspomagający sterowany za pomocą falownika utrzymuje odpowiedni ciąg wspomagania, zależny od aktualnej prędkości głównego wentylatora wyciągowego. Układ steruje również pracą urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład instalacji:
  • elektrozawory magnetyczne,
  • wibrator elektryczny,
  • przepustnica,
  • układy odprowadzania pyłu.
W skład sterowania wchodzą również panele operatorskie pozwalające na wgląd i modyfikacje aktualnego stanu i trybów pracy urządzenia, a także zmianę parametrów technologicznych procesu odpylania. Wbudowany system uprawnień uniemożliwia osobom nieuprawnionym wpływ na pracę maszyny.

Układ sterowania mieszarki M12

Budowa i oprogramowanie układu sterowania dla przemysłowej mieszarki ścierniwa - M12 - o pojemności 500 litrów. W skład prac wchodziło również dobranie i zaprogramowanie falowników pozwalających na dopasowanie prędkości obrotowej mieszadła i misy zgodnie z procesem technologicznym, wykonanie paneli operatorskich: dotykowego oraz przyciskowego, a także poprowadzenie tras kablowych na obiekcie. Maszyna została wyposażona w sterownik PLC firmy Siemens pozwalający na implementacje trybu automatycznego - mieszanie ścierniwa i uruchamianie poszczególnych silników zgodnie z ustalonym wcześniej cyklem.