20 kwietnia 2018

Konstrukcja maszyn

Zespół przenośników taśmowych do transportu wyrobów cukierniczych

Zlecenie podzielone było na projekt mechaniczny i projekt automatyki. W ramach projektu mechanicznego zaprojektowane i wykonane zostało całe urządzenie, natomiast w projekcie automatyki została zaprojektowana i wykonana szafa elektryczna wraz z wszystkimi połączeniami, a także program sterujący pracą urządzenia. Urządzenie przeznaczone jest do transportu i odpowiedniego ustawiania/rozdzielania czekoladek lub batonów, które następnie trafiają do oddzielnego urządzenia pakującego. Zespół składa się z 5 przenośników taśmowych, których prędkości ustawiane są bezpośrednio z panelu HMI. Poprzez odpowiednie ustawienie prędkości, a także dodatkowych barier uzyskujemy odpowiednie rozdzielenie i ustawienie początkowo zgrupowanych czekoladek lub batonów.

Modernizacja oczyszczalni odpadów

Modernizacja szafy automatyki oczyszczalni odpadów - podłączenie do istniejącego systemu sterowania rozproszonego DCS. W ramach zlecenia wykonane zostały następujące prace: identyfikacja istniejących połączeń z szafami mocy oraz obiektem, projekt i wykonanie nowej szafy sterowniczej ze sterownikiem lokalnym, podłączenie przewodów z obiektu do nowego sterownika lokalnego i sprawdzenie poprawności połączeń, przygotowanie połączenia światłowodowego pomiędzy szafą automatyki a sterownikiem DCS, przygotowanie zaplecza pod nową stacje operatorską.

Urządzenie pakujące klej do tapet w papierowe pudełka

Zlecenie podzielone było na projekt mechaniczny i projekt automatyki. W ramach projektu mechanicznego zaprojektowane i wykonane zostało całe urządzenie, natomiast w projekcie automatyki została zaprojektowana i wykonana szafa elektryczna wraz z wszystkimi połączeniami, a także program sterujący pracą urządzenia. Urządzenie realizuje w sposób w pełni automatyczny proces rozkładania i zaklejania kartoników, a także nasypywanie zadanej porcji sypkiego kleju. Rola pracownika ogranicza się jedynie do nadzorowania pracy maszyny, okresowego uzupełniania pustych kartoników i kleju, a także odbioru gotowych produktów.