20 kwietnia 2018

Modernizacja maszyn

Modernizacja paletyzatora

Modernizacja paletyzatora służącego do układania 25 i 50 kg worków cukrów na paletach. W skład zlecenia wchodziły modernizacje części mechanicznej i unowocześnienie układu sterowania. Zaprojektowany i wykonany został nowy element pozwalający na niezawodne obracanie worków do docelowych orientacji. Zastosowanie trójstopniowych siłowników umożliwiło prostą zmianę typu układanych worków. Układ sterowania oparty został na sterowniku S7-1200 firmy Siemenes. Dołączony panel operatorski zezwala na wybranie trybu pracy, a także ręczną obsługę wszystkich elementów wykonawczych maszyny.