20 kwietnia 2018

Wykonawstwo

Modernizacja oczyszczalni odpadów

Modernizacja szafy automatyki oczyszczalni odpadów - podłączenie do istniejącego systemu sterowania rozproszonego DCS. W ramach zlecenia wykonane zostały następujące prace: identyfikacja istniejących połączeń z szafami mocy oraz obiektem, projekt i wykonanie nowej szafy sterowniczej ze sterownikiem lokalnym, podłączenie przewodów z obiektu do nowego sterownika lokalnego i sprawdzenie poprawności połączeń, przygotowanie połączenia światłowodowego pomiędzy szafą automatyki a sterownikiem DCS, przygotowanie zaplecza pod nową stacje operatorską.