Przykładowe reaIizacje – implementacja systemów sterowania i instalacje obiektowe

Beztła_mniejsze

System komunikacji z zakresu AKPiA dla Biologicznej Oczyszczalni Ścieków

Przedmiotem niniejszego zlecenia była dostawa komponentów oraz realizacja prac z zakresu AKPiA dla budowy Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.
Zakres prac obejmował:
– projekt rozdzielnic elektrycznych MNS oraz szaf rozproszonego systemu sterowania DCS,
– prefabrykację szaf rozproszonego systemu sterowania DCS,
– projekt, dobór oraz dostawę elementów AKPiA niezbędnych do prawidłowego pomiaru zmiennych podczas procesu oczyszczania,
– wykonanie i dostawę kilkudziesięciu skrzynek lokalnych do sterowania procesami Oczyszczalni,
– montaż aparatury kontrolno – pomiarowej na obiekcie,
– podłączenie przewodów elektrycznych oraz sygnałowych do szaf MNS oraz DCS,
– montaż oraz parametryzację falowników.

Beztła_mniejsze

Implementacja systemu automatyki oraz elektryki dla silosów wysłodków i błota defekosaturacyjnego

Projekt ten miał na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dla silosów wysłodków i błota defekosaturacyjnego (które to są efektem produkcji cukru) i umożliwienie ich dozowania na naczepy. Zakres prac obejmował:
– prefabrykację, dostawę oraz montaż szaf sterowniczych automatyki oraz szaf elektrycznych dla silosów,
– implementację programu sterującego pracą silosów,
– podłączenie elektryczne elementów wykonawczych silosów i prowadzenie tras kablowych,
– podłączenie pneumatyczne elementów wykonawczych wraz z prowadzeniem tras pneumatycznych.

Beztła_mniejsze

Projekt układów pomiarowych oraz regulacyjnych dla stacji silosu na cukier o pojemności 35 000 ton. W zakresie projektu znajdował się kompletny dobór:
– aparatury obiektowej,
– szaf sterowniczych,
– stanowiska operatora procesu.

System automatyzacji oparty został na sterownikach Modicon M340 firmy Schneider Electric komunikujących się za pomocą protokołu Ethernet. Do komunikacji z aparaturą obiektową poza bezpośrednimi połączeniami elektrycznymi wykorzystano również protokół komunikacyjny Profibus DP. Szafy procesowe wyposażone zostały w redundantne moduły zasilające oraz komunikacyjne. Cały układ automatyzacji został ponadto zabezpieczony przed zanikami napięcia w sieci układem UPS. Projekt uwzględnił rozłożenie elementów automatyzacji jak i rozmieszczenie tras kablowych na obiekcie.

System automatyzacji został podzielony na stację operatorską oraz 4 szafy procesowe wykorzystujące blisko 150 sygnałów analogowych oraz 350 sygnałów cyfrowych. Szafy procesowe zostały tak zaprojektowane, aby wymieniać informacje protokołem Profibus DP z modułami SIMOCODE znajdującymi się w szafach mocy układu sterowania silosu.

Projekt wykonawczy automatyki - silos na cukier

Beztła_mniejsze

Szafy sterownicze dla instalacji odpylania kotłów OR32

Projekt i budowa szaf sterowniczych dla instalacji odpylania oczyszczających spaliny powstałe w kotle rusztowym typu OR32. Układy sterowania oparte zostały na sterownikach z serii S7300 firmy Siemens.

Beztła_mniejsze

Modernizacja sterowania oczyszczalni odpadów

Modernizacja szafy automatyki czyszczalni odpadów – podłączenie do istniejącego systemu sterowania rozproszonego DCS. W ramach zlecenia wykonane zostały następujące prace: identyfikacja istniejących połączeń z szafami mocy oraz obiektem, projekt i wykonanie nowej szafy sterowniczej ze sterownikiem lokalnym, podłączenie przewodów z obiektu do nowego sterownika lokalnego i sprawdzenie poprawności połączeń, przygotowanie połączenia światłowodowego pomiędzy szafą automatyki a sterownikiem DCS, przygotowanie zaplecza pod nową stację operatorską.

Prefabrykacja szaf sterowniczych
Beztła_mniejsze

Prefabrykacja szaf DCS

Kompleksowa prefabrykacja szaf systemowych według przekazanych projektów, montaż urządzeń w prefabrykowanych szafach wraz z wykonaniem okablowania wewnętrznego, opisów i oznaczeń elementów oraz kabli. Ponadto dostarczenie wszystkich elementów koniecznych do montażu, podłączenia, uruchomienia i eksploatacji szaf.

Beztła_mniejsze

Budowa i oprogramowanie układu sterowania dla instalacji odpylania typu cyklifiltr, oczyszczającej spaliny powstałe w kotle typu ERM 6,5. Układ oparty został na sterowniku z serii S71200 firmy Siemens, który wraz z obecnymi na obiekcie czujnikami sprawuje kontrolę nad pracą całej instalacji. Wentylator wspomagający sterowany za pomocą falownika utrzymuje odpowiedni ciąg wspomagania, zależny od aktualnej prędkości głównego wentylatora wyciągowego. Układ steruje również pracą urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład instalacji:
– elektrozaworów magnetycznych,
– wibratora akustycznego,
– przepustnicy,
– układów odprowadzania pyłu.

W skład sterowania wchodzą również panele operatorskie pozwalające na wgląd i modyfikacje aktualnego stanu trybów pracy urządzenia, a także zmianę parametrów technologicznych procesu odpylania. Wbudowany system uprawnień uniemożliwia osobom nieuprawnionym mieć wpływ na pracę maszyny.

Układ sterowania cyklofiltra ICF 4x710

Beztła_mniejsze

Układ sterowania mieszarki M12

Budowa i oprogramowanie układu sterowania dla przemysłowej mieszarki ścierniwa – M12 – o pojemności 500 litrów. W skład prac wchodziło również dobranie i zaprogramowanie falowników pozwalających na dopasowanie prędkości obrotowej mieszadła i misy zgodnie z procesem technologicznym, wykonanie paneli operatorskich: dotykowego oraz przyciskowego, a także poprowadzenie tras kablowych na obiekcie. Maszyna została wyposażona w sterownik PLC firmy Siemens pozwalający na implementację trybu automatycznego – mieszanie ścierniwa i uruchamianie poszczególnych silników zgodnie z ustalonym wcześniej cyklem.

Beztła_mniejsze

Układ sterowania mieszarki M2-9 - CutSteel

Budowa układu sterowania dla podwójnej przemysłowej mieszarki do ścierniwa. W skład prac wchodziły:
– zaprojektowanie i wykonanie szafy sterowniczej,
– wykonanie przyciskowego panelu sterującego,
– dobór i oprogramowanie falowników,
– poprowadzenie tras kablowych na obiekcie.