Przykładowe realizacje – linie technologiczne i maszyny

Beztła_mniejsze

Zrobotyzowane stanowisko paletyzacji worków z cukrem

Kompleksowa linia służąca do paletyzacji worków z cukrem o masie 25 [kg] oraz 50 [kg] – zależnie od aktualnych potrzeb produkcyjnych. W skład linii wchodzą:
– przenośnik taśmowy, wyposażony we wzbudnik drgań (niezbędny do prawidłowego ubicia i rozłożenia materiału w worku),
– przenośnik rolkowy pełniący funkcję stacji poboru worków,
– robot przemysłowy,
– chwytak robota przeznaczony do transportu worków,
– automatyczny magazyn palet obsługujący palety w różnych rozmiarach (w tym przypadku 800×1200 oraz 1000×1200),
– automatyczny magazyn przekładek wraz z manipulatorem transportującym przekładki na paletyzowane warstwy,
– przenośniki rolkowe wyprowadzające.

Czas taktu dla worków 25 [kg]:
Czas taktu dla worków 50 [kg]:

 

Wszystkie elementy linii (przenośniki taśmowe oraz rolkowe, chwytak, automatyczny magazyn palet, automatyczny magazyn przekładek), z wyłączeniem robota przemysłowego, zaprojektowano i skonstruowano od podstaw.

Beztła_mniejsze

Maszyna pakująca klej do tapet w papierowe kartoniki

Zlecenie podzielono na projekt mechaniczny i projekt automatyki. W ramach projektu mechanicznego zaprojektowano i wykonano całe urządzenie. W projekcie automatyki zaprojektowano i wykonano szafę elektryczną wraz z wszystkimi połączeniami a także program sterujący pracą urządzenia.

Urządzenie w sposób w pełni automatyczny realizuje proces rozkładania i zaklejania kartoników, a także nasypywanie zadanej porcji sypkiego kleju. Rola pracownika ogranicza się jedynie do nadzorowania pracy maszyny, okresowego uzupełniania pustych kartoników i kleju, a także odbioru gotowych produktów.
Czas taktu wynosi: 

Beztła_mniejsze

Zespół przenośników taśmowych do transportu wyrobów cukierniczych

Maszyna składa się z trzynastu przenośników taśmowych oraz mechanizmu przesuwającego i umożliwia ułożenie opakowaniowych zestawów podłużnych czekoladek składających się z czterech grup po cztery lub pięć czekoladek. Wyroby cukiernicze układane są na czterech niezależnych taśmach przez pracowników, a po procesie odpowiedniego układania gotowe zestawy transportowane są środkową taśmą do kolejnej maszyny pakującej. Całość sterowana jest przez w pełni autorski program, a dzięki intuicyjnemu sterowaniu oraz ergonomicznej konstrukcji obsługa maszyny jest prosta i przyjemna.

Beztła_mniejsze

Stanowisko badania szczelności korpusów pomp

W niniejszym projekcie zaprojektowano oraz wykonano maszynę mającą za zadane potwierdzić, czy dany detal (korpus aluminiowy pompy ciśnieniowej) spełnia ustalone normy szczelności. Ponadto dodatkowymi funkcjami maszyny jest potwierdzenie, czy dany korpus posiada odpowiedni gwint oraz wygrawerowanie na korpusie zdefiniowanej przez operatora informacji.
Ze względu na bardzo specyficzny kształt badanego detalu wymagane było zarówno odpowiednie dobranie komponentów bazujących i uszczelnień, jak również innowacyjne zaprojektowanie samego procesu badania szczelności.
Czas taktu:

Beztła_mniejsze

Transporter bloków silników

Urządzenie zaprojektowano dla jednej z największych marek z branży Automotive. Celem było usprawnienie transportu korpusów silników pomiędzy kolejnymi etapami ich mechanicznej obróbki. Maszynę wyposażono w zestaw ramion. Mają one za zadanie pobrać element z obrabiarki i przekazać go do następnej. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie czasochłonnej, nieproduktywnej i męczącej dla operatora pracy – a tym samym zmniejszenie czasu cyklu oraz kosztów produkcji. 

Wysoka niezawodność, która jest kluczowa w branży Automotive, zapewnia skuteczną obsługę całą linię produkcyjną Klienta przy pomocy kilkunastu sztuk tych urządzeń. Czas taktu zależny jest od czasu obróbki.

Beztła_mniejsze

Modułowy przenośnik taśmowy

Zlecenie podzielono na projekt mechaniczny i projekt automatyki. W ramach projektu mechanicznego zaprojektowano i wykonano całe urządzenie. W projekcie automatyki zaprojektowano i wykonano szafę elektryczną wraz z wszystkimi połączeniami a także program sterujący pracą urządzenia.

Maszyna przeznaczona jest do transportu i odpowiedniego ustawiania/rozdzielania czekoladek lub batonów, które następnie transportowane są do pakowania. Opisywany zespół składa się z 5 przenośników taśmowych, których prędkości ustawiane są bezpośrednio z panelu HMI. Poprzez odpowiednie ustawienie prędkości, a także dodatkowych barier uzyskujemy odpowiednie rozdzielenie i ustawienie początkowo zgrupowanych czekoladek lub batonów.

Beztła_mniejsze

System wizyjny do korekcji położenia paletek pod płytki PCB

System wdrożono na istniejącym już stanowisku zrobotyzowanym służącym do montażu elementów elektronicznych. Zaprojektowano go w celu poprawienia niezawodności i powtarzalności pracy stanowiska, aby zminimalizować możliwość powstawania wadliwych produktów. W skład projektu wchodziło zaprojektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych, oprogramowanie kamery oraz jej integracja z robotem. Działanie stanowiska opiera się na zrobieniu zdjęcia, analizie i porównaniu z obrazem wzorcowym oraz aktualizacji pozycji robota.

Beztła_mniejsze

Maszyna pakująca proszek

Maszyna w pełni automatyczny sposób wykonuje proces pakowania proszku do prania w 1 kg opakowania (worki). Proces rozpoczyna się od pobrania worka na proszek, jego otwarcia i poprawnego ukształtowania. W tym czasie pobierana jest odpowiednia ilość materiału z leja zasypowego, który to poprzez system przenośników ślimakowych oraz rur doprowadzany jest do worka. Następnie worek, wypełniony już proszkiem, jest zgrzewany i ubijany za pomocą specjalnego mechanizmu ubijającego. Czynność ta ma za zadanie odpowiednie rozłożenie materiału w opakowaniu. Pod koniec wypełnione opakowanie transportowane jest poza maszynę do kartonu zbiorczego.
Czas taktu:

Beztła_mniejsze

Modernizacja paletyzatora worków z cukrem

Modernizacja paletyzatora służącego do układania 25 i 50 kg worków cukru na paletach. W skład zlecenia wchodziły modernizacje części mechanicznej i unowocześnienie układu sterowania. Zaprojektowano i wykonano nowy element pozwalający na niezawodne obracanie worków do docelowych orientacji. Zastosowanie trójstopniowych siłowników umożliwiło prostą zmianę typu układanych worków. Układ sterowania oparto na sterowniku S7-1200 firmy Siemens. Dołączony panel operatorski zezwala na wybranie trybu pracy, a także ręczną obsługę wszystkich elementów wykonawczych maszyny.

Beztła_mniejsze

Wiązarka torebek nasiennych

W niniejszym projekcie zaprojektowano oraz wykonano maszynę do wiązania torebek nasiennych w większe pakiety. Maszyna odbiera torebki od znajdującego się przed nią ciągu technologicznego. Po osiągnięciu odpowiedniej ich liczby torebki są transportowane do specjalnego systemu wiążącego i wiązane. Następnie gotowe już pakiety oddawane są na wyjściowy przenośnik taśmowy prowadzący do zewnętrznego kartonu zbiorczego.
Czas taktu: 

Beztła_mniejsze

Stanowisko demonstracyjne paletyzacji

Celem projektu było zobrazowanie funkcjonowania linii pakującej poprzez zaprogramowanie stanowiska imitującego sposób paletyzacji kartonów zbiorczych.