SVS

Beztła_mniejsze

Innowacja wpływająca na bezpieczeństwo

Projekt zakłada opracowanie gotowej funkcjonalności systemu FX Industry  implementowanej na platformie. Dodatkowo chcemy rozbudować możliwości sprzętowe samej platformy i umożliwić swobodne połączenie sprzętowe z platformą FXHome oraz modułami innych producentów.

FX Industry SVS będzie systemem automatyki budynkowej używającym systemów rozpoznawania obrazu oraz metod głębokiego uczenia do identyfikacji zagrożeń, poprawy bezpieczeństwa użytkownika i sterowania elementami wykonawczym.

Platforma z zaimplementowaną nową funkcjonalnością będzie wdrażana na rynku przemysłowym. Możliwe będzie także wdrażanie samego systemu FX-Industry SVS, który zawiera sterownik obróbki obrazu, na rynek dla zastosowania przemysłowego.

Efektem realizacji projektu ma być powstanie modułu do przetwarzania i rozpoznawania obrazów i gestów. Całość służyć będzie współpracy systemu kamer z układami automatyki budynkowej. Jednym z głównych założeń systemów typu smart home czy smart industry są aspekty środowiskowe. Odznacza się to m.in. poprzez integracje systemów automatyki z instalacjami grzewczymi oraz chłodniczymi w budynkach. W dalej idących aplikacjach dochodzi do tego również sterowania oknami, wentylacją.

Pierwszorzędnymi założeniami modułu systemu FX-Industry jest na równi poprawa bezpieczeństwa w obiekcie, ułatwienie jego obsługi oraz właśnie aspekt środowiskowy. Jedną z założonych funkcjonalności jest rozpoznawania gestu uniesionej dłoni i np. otwieranie drzwi na podstawie tego sygnału.

Kwestie takie jak czas otwarcia drzwi oraz zakres mogą być uzależniane od warunków pogodowych oraz gradientu temperatur między budynkiem o dworem. W ten sposób ogranicza się koszty grzania lub chłodzenia, sterować można też wentylacją.

W ten sam sposób można realizować funkcje w oparciu o funkcje identyfikacji pojazdów. Rozpoznając kierunek marszu lub postoju człowieka można np. wymusić na nim wyjście ze strefy otwartych drzwi tak by niepotrzebnie nie chłodził lub nie grzał pomieszczenia. Przypisanie danym sygnałom konkretnych funkcji realizowanych przez układ leży w gestii wykonawcy instalacji lub użytkownika końcowego.

Aspekt środowiskowy uwidacznia się na etapie produkcji gotowego wyrobu, którego projekt jest przedmiotem zadania. Obudowa zostanie wykonana na drodze druku 3D by nie angażować bardziej energochłonnych metod jednocześnie ułatwiając konstruktorom i projektantom swobodne zmiany koncepcji na etapie projektu. Nastąpi zatem zmniejszenie energochłonności procesu produkcji.

O Projekcie

Numer projektu : POIR.01.01.01-00-0713/17-00.
Tytuł projektu: Opracowanie systemu automatyki budynkowej używającego systemów rozpoznawania obrazu oraz metod głębokiego uczenia do identyfikacji zagrożeń, poprawy bezpieczeństwa użytkownika i sterowania elementami wykonawczymi.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 300 501, 80 zł.
Całkowita wartość dofinansowania: 930 652, 86 zł.
Miejsce realizacji projektu: Poznań, wielkopolskie.